Sứ mệnh và giá trị

Mỗi ngày, trên khắp thế giới, mọi người cần môi trường sạch sẽ: nơi làm việc, tổ chức, bệnh viện và nhà ở. Chúng ta cần môi trường xung quanh sạch sẽ để đảm bảo an toàn, sức khỏe, thoải mái và nhất là năng suất của chúng ta. Và khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng và mức sống được cải thiện, nhu cầu làm sạch tăng lên.

Tại Nilfisk, chúng tôi có một sứ mệnh rõ ràng thúc đẩy sự cống hiến cho những gì đang làm:

Chúng tôi có nghĩa vụ làm sạch bền vững trên toàn thế giới để cải thiện chất lượng cuộc sống

Nhiệm vụ của công ty chúng tôi được hỗ trợ mạnh mẽ bởi một nhóm niềm tin cơ bản - được chia sẻ bởi mọi người trên khắp Nilfisk - nắm bắt cách chúng ta suy nghĩ và hành động - giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Khách hàng
Được thúc đẩy bởi một cam kết và tự hào về các sản phẩm và dịch vụ, tạo mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và cùng nhau thúc đẩy kinh doanh tiến lên là một phần trong suy nghĩ của chúng tôi trong nhiều thập kỷ.

 

Con người
Văn hóa hiệu suất mạnh mẽ khiến việc liên tục tập trung vào đào tạo và phát triển nhân viên của chúng tôi là rất quan trọng. Làm việc cùng nhau giữa các chức năng, phòng ban và biên giới là yếu tố chính cho sự thành công của Nilfisk.

 

Hiệu suất
Một tư duy cạnh tranh, tham vọng và văn hóa định hướng hiệu suất đã làm nổi bật tổ chức kể từ khi công ty được thành lập và đã đưa Nilfisk đến nơi như ngày nay.

 

Chuyên nghiệp
Bắt nguồn sâu sắc từ người sáng lập Nilfisk, kỹ sư người Đan Mạch P.A. Fisker, tính chuyên nghiệp đã là một đặc điểm chính của cách chúng tôi đã phát triển kinh doanh. Ngày nay, trách nhiệm và sự chính xác là động lực trong cách chúng ta làm việc.

 

Phẩm chất
Chất lượng và độ tin cậy nằm trong DNA xác định các sản phẩm và mô tả cách chúng tôi kinh doanh. Chúng tôi coi độ tin cậy là một phần không thể thiếu trong kinh doanh, sản phẩm và sự hợp tác của chúng tôi với khách hàng.